ورود به سایت
» » قناری آواز خوان
رتبه بندی و تشخیص آواز قناری
28 خرداد 1396

رتبه بندی و تشخیص آواز قناری

    رشد و نمو : انسان به کمک تارهای صوتی خویش قادر به تکلم وآوازخواندن است . دستگاه صوتی پرندگان را زیرینکس می نامند . صفحات ارتعاشی ...
آخرین محصولات فروشگاه